ИПК "Родина" вече е в историята

Ще бъдат предложени варианти за инвестиция в проект, който ще прoмени съвременния архитектурен облик на столицата